CNT Mock Olympics: Mixed Doubles Draws & Results (Last Updated Aug 10)


Mixed doubles draws and results from the 2020 CNT Mock Olympics, held from 8 to 21 August in Hainan, China.
Mixed Doubles

Mixed doubles matches are played best of 7 games.

2020 CNT Mock Olympics Mixed Doubles
XDRound of 16QuarterfinalsSemifinalsFinalsChampion
1Fan Zhendong /
Chen Meng

Fan Zhendong /
Chen Meng
4-1
(6,-11,7,8,7)

Fan Zhendong /
Chen Meng
4-2
(7,-11,8,4,-7,-9,7)

Wang Chuqin /
Wang Manyu
4-2
(4,-7, -9, 8, 8, 8)

Xu Xin / 
Sun Yingsha
4-2
(-9,6,-8,8,10,9)
2Cao Wei /
Zhang Rui
3Zhang Yudong /
Li Jiayi

Liang Jingkun /
Gu Yuting
4-2
(-10,7,6,3,-12,8)
4Liang Jingkun /
Gu Yuting
5Xu Chenhao /
Wang Yidi

Xu Chenhao /
Wang Yidi
4-2
(6,-8,4,-8,12,10)

Wang Chuqin /
Wang Manyu
4-3
(-8,8,8,-4,-1,9,6)
6Fang Bo /
Zhang Qiang
7Yu Ziyang /
Mu Zi

Wang Chuqin /
Wang Manyu
4-1
(8,-6,7,10,6)
8Wang Chuqin /
Wang Manyu
9Zhao Zihao /
Chen Xingtong

Zhou Qihao /
Chen Ke
4-1
(-8,6,7,12,7)

Lin Gaoyuan /
Sun Mingyang
4-2
(5,-8,-7,8,5,11)

Xu Xin / Sun Yingsha
4-3
(10, -7, 6, 9, -12, -13, 6)
10Zhou Qihao /
Chen Ke
11Liu Dingshuo /
Qian Tianyi

Lin Gaoyuan /
Sun Mingyang
4-3
(5,1,-8,-11,-9,4,9)
12Lin Gaoyuan /
Sun Mingyang
13Xue Fei /
Liu Weishan

Xue Fei /
Liu Weishan
4-2
(-10,-7,4,12,4,7)

Xu Xin /
Sun Yingsha
4-3
(-9,5,8,-7,-4,4,4)
14Hou YIngchao /
Liu Fei
15Zhou Yu /
Feng Yalan

Xu Xin /
Sun Yingsha
4-1
(7,7,-6,6,3)
16Xu Xin /
Sun Yingsha

For more details please check:
www.tabletennissbsbb.blogspot.com

Bronze Medal Match
Lin Gaoyuan /
Sun Mingyang

Lin Gaoyuan /
Sun Mingyang
4-2
(-4,-2,7,1,13,9)
Fan Zhendong /
Chen Meng
8 Aug 11:00-12:309 Aug 10-129 Aug 20-2210 Aug 21-22
10 Aug 20-21No comments:

Post a comment